Maybelline New York Eye and Lip Makeup Remover Facial Makeup Remover 3-in-1 Gentle Cleansing Dầu tẩy trang dành cho nữ chính hãng tẩy trang dành cho da dầu mụn

MÃ SẢN PHẨM: TD-522216701164
1,088,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
450ml
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Maybelline / Maybelline mắt và ...
Thương hiệu: Maybelline / Maybelline
Tẩy trang: tẩy trang mắt và môi
Danh mục tẩy rửa: Dầu tẩy trang
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng trang điểm Hồ Bắc G 2018001739
Thời điểm đưa ra thị trường: 2006
Bộ phận áp dụng: đặc biệt cho mắt và môi
Hiệu quả: tẩy trang
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: 450ml
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Thời hạn sử dụng phạm vi ngày: 2023-08-31 đến 2024-07-31
Maybelline New York Eye and Lip Makeup Remover Facial Makeup Remover 3-in-1 Gentle Cleansing Dầu tẩy trang dành cho nữ chính hãng tẩy trang dành cho da dầu mụn
Maybelline New York Eye and Lip Makeup Remover Facial Makeup Remover 3-in-1 Gentle Cleansing Dầu tẩy trang dành cho nữ chính hãng tẩy trang dành cho da dầu mụn
Maybelline New York Eye and Lip Makeup Remover Facial Makeup Remover 3-in-1 Gentle Cleansing Dầu tẩy trang dành cho nữ chính hãng tẩy trang dành cho da dầu mụn
Maybelline New York Eye and Lip Makeup Remover Facial Makeup Remover 3-in-1 Gentle Cleansing Dầu tẩy trang dành cho nữ chính hãng tẩy trang dành cho da dầu mụn
Maybelline New York Eye and Lip Makeup Remover Facial Makeup Remover 3-in-1 Gentle Cleansing Dầu tẩy trang dành cho nữ chính hãng tẩy trang dành cho da dầu mụn
Maybelline New York Eye and Lip Makeup Remover Facial Makeup Remover 3-in-1 Gentle Cleansing Dầu tẩy trang dành cho nữ chính hãng tẩy trang dành cho da dầu mụn
Maybelline New York Eye and Lip Makeup Remover Facial Makeup Remover 3-in-1 Gentle Cleansing Dầu tẩy trang dành cho nữ chính hãng tẩy trang dành cho da dầu mụn
Maybelline New York Eye and Lip Makeup Remover Facial Makeup Remover 3-in-1 Gentle Cleansing Dầu tẩy trang dành cho nữ chính hãng tẩy trang dành cho da dầu mụn
Maybelline New York Eye and Lip Makeup Remover Facial Makeup Remover 3-in-1 Gentle Cleansing Dầu tẩy trang dành cho nữ chính hãng tẩy trang dành cho da dầu mụn

0965.68.68.11