Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da

MÃ SẢN PHẨM: TD-578548294687
976,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
30ml
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Dầu tinh chất kép đa tác dụng Afu Rose
Thương hiệu: Afu
Sản phẩm duy nhất cho mặt tinh chất: dầu hoa hồng hai lớp đa tác dụng
sản xuất tại trung quốc
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng trang điểm Bắc Kinh G 2018007574
Thích hợp cho các loại da: mọi loại da
Hiệu quả: làm sáng màu da, dưỡng ẩm
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: 30mL
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Phạm vi ngày sử dụng có giới hạn: 2022-08-01 đến 2023-07-31
Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da
Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da
Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da
Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da
Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da
Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da
Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da
Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da
Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da
Nước hoa hồng Afu tinh chất hai lớp đa tác dụng với dầu dưỡng da dầu dưỡng da làm sáng, dưỡng ẩm và tinh chất dưỡng ẩm cho da mặt nước cân bằng da

0965.68.68.11