Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer

MÃ SẢN PHẨM: TD-616287471069
1,019,000 đ
Nội dung thuần của mỹ phẩm:
30g
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:笛萃 鱼子酱弹力眼霜
品牌: 笛萃
品名: 鱼子酱弹力眼霜
批准文号: 粤G妆网备字2019298149
适合肤质: 任何肤质
功效: 淡化细纹 去眼袋 提拉紧致 抗皱 淡化黑眼圈
化妆品净含量: 30g
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2023-03-01至2023-03-31
化妆品保质期: 36个月
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer
Sốt cá biển sâu tăng cường Kem dưỡng mắt thun dưỡng ẩm mịn để cải thiện kem dưỡng mắt màu đen kem mắt lamer

0965.68.68.11