Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore

MÃ SẢN PHẨM: TD-577676448706
856,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
500ml
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Nước tẩy trang quả óc chó thảo mộc giá cả phải chăng
Thương hiệu: thảo dược bình dân
Tẩy trang: Nước tẩy trang quả óc chó
Phân loại tẩy trang: Tẩy trang / chất lỏng
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Thượng Hải G 2018018101
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Thời gian đưa ra thị trường: 2018
Các bộ phận áp dụng: khuôn mặt
Hiệu quả: làm mới, tẩy trang, làm sạch
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: 500ml
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Thời hạn sử dụng phạm vi ngày: 2022-05-19 đến 2022-06-30
Thời hạn sử dụng mỹ phẩm: 42 tháng
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore
Nước Tẩy Trang Thảo Dược Quả óc Chó Thích Hợp Nước Tẩy Trang Sâu Da Mặt 500ml Tẩy Trang Nhẹ Nhàng Làm Sạch Cơ Nhạy Cảm Thích hợp cho da không có mụn tẩy trang biore

0965.68.68.11