Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm

MÃ SẢN PHẨM: TD-598170013884
684,000 đ
Nội dung thuần của mỹ phẩm:
10 viên
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:COGI/高姿 蜂巢水库水光保...
品牌: COGI/高姿
面膜单品: 蜂巢水库水光保湿锁水面膜
面膜分类: 贴片式
批准文号: 沪G妆网备字2019014606
适合肤质: 任何肤质
上市时间: 2019年
功效: 锁水 保湿
化妆品净含量: 10片
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2022-06-25至2022-07-02
Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm
Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm
Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm
Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm
Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm
Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm
Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm
Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm
Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm
Mặt nạ chốt nước cao Bưu điện Nữ Hydrating Hyaluronic Acid 10 miếng nữ Ceramide nam chính hãng mặt nạ cấp ẩm

0965.68.68.11