Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-637958210800
644,000 đ
Số lượng:
Tên sản phẩm: KIMTRUE Bilberry Moringa Seed Cleansing Cream
Thương hiệu: KIMTRUE / và sớm
Tên sản phẩm: Kem làm sạch hạt chùm ngây Bilberry Moringa Seed Cleansing Cream
sản xuất tại trung quốc
Phân loại tẩy trang: Kem tẩy trang
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Thượng Hải G 2019030429
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Thời gian đưa ra thị trường: 2019
Bộ phận áp dụng: mặt, mắt, môi
Hiệu quả: Tẩy trang, làm sạch và làm sạch da
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Phạm vi ngày sử dụng có giới hạn: 2019-04-15 đến 2022-04-15
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu
Bean KT và Bộ trưởng Đậu Đậu Đậu Kem Kem Legue Face Mild Clean 100g tẩy trang dầu

0965.68.68.11