Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má

MÃ SẢN PHẨM: TD-610878994228
559,000 đ
Nội dung thuần của mỹ phẩm:
150ml
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:笛萃 虾青素精华水
品牌: 笛萃
品名: 虾青素精华水
化妆品品类: 爽肤水
批准文号: 粤G妆网备字2019302802
适合肤质: 任何肤质
功效: 滋润肌肤 水润亮泽 补水 收缩毛孔 改善暗沉肤色
化妆品净含量: 150ml
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2022-12-29至2023-01-30
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má
Tôm sáo 青 青 水 深 深 深 补 补 原 补 补 补 补 补 补 补 补 nước hoa hồng rau má

0965.68.68.11