Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan

MÃ SẢN PHẨM: TD-626737465193
899,000 đ
Nội dung thuần của mỹ phẩm:
50 miếng
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:笛萃 海藻面膜贴
品牌: 笛萃
品名: 海藻面膜贴
面膜分类: 贴片式
批准文号: 粤G妆网备字2020141096
适合肤质: 任何肤质
上市时间: 2020年
功效: 长效保湿 提亮肤色 收缩毛孔 舒缓肌肤 清洁
化妆品净含量: 50片
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2023-09-01至2023-09-10
化妆品保质期: 36个月
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan
Sáo 海 海 Mặt nạ Các hạt nhỏ Thực vật nguyên chất Tự nhiên Hydrating Shrink Pores Beauty Salon Cửa hàng hàng đầu đặc biệt chính hãng mặt nạ 24k goldzan

0965.68.68.11