Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde

MÃ SẢN PHẨM: TD-608461731479
687,000 đ
Nội dung thuần của mỹ phẩm:
30g
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:笛萃 烟酰胺贵妇膏
品牌: 笛萃
品名: 烟酰胺贵妇膏
乳液/面霜品类: 面霜
批准文号: 粤G妆网备字2019266373
适合肤质: 所有肤质
是否进口: 国产
功效: 提亮肤色 保湿 改善暗黄 修饰肤色
化妆品净含量: 30g
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2021-11-01至2021-11-30
化妆品保质期: 36个月
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde
Sáo khói Amide Hành khách Valbity Lắc cùng một đoạn Sage lười biếng, Frost, Palace, Phụ nữ Dán, Kem bụi, Pearl Paste 30g toner diếp cá mamonde

0965.68.68.11