Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water

MÃ SẢN PHẨM: TD-535291583983
344,000 đ
khối lượng tịnh:
150ml
70ml
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Maybelline / Maybelline mắt và ...
Thương hiệu: Maybelline / Maybelline
Tẩy trang: tẩy trang mắt và môi
Phân loại tẩy trang: Tẩy trang / chất lỏng
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Hubei G 2014000601
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Thời điểm đưa ra thị trường: 2006
Bộ phận áp dụng: mặt, mắt, môi
Hiệu quả: tẩy trang
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Nội dung tịnh: 150ml 70ml
Thời hạn sử dụng phạm vi ngày: 2022-07-01 đến 2023-01-01
Thời hạn sử dụng mỹ phẩm: 36 tháng
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water
Nước tẩy trang mắt và môi Maybelline Nước và dầu Nhẹ nhàng làm sạch mắt và môi Đặc biệt dành cho nữ chính thức Flagship Store nước tẩy trang simple micellar cleansing water

0965.68.68.11