Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea

MÃ SẢN PHẨM: TD-625826531672
644,000 đ
Số lượng:
产品名称: KIMTRUE 越桔辣木籽卸妆膏
品牌: KIMTRUE/且初
品名: 越桔辣木籽卸妆膏
产地: 中国
卸妆分类: 卸妆膏
批准文号: 沪G妆网备字2019030429
适合肤质: 任何肤质
上市时间: 2019年
适用部位: 脸部 眼部 唇部
功效: 深层清洁 清洁 舒缓肌肤
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2020-07-23至2023-07-23
化妆品保质期: 36个月
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea
Cửa hàng của Cheng Ten An và đầu tiên kem khai thác khuôn mặt nữ làm sạch khoai tây sâu mặt KT Cleansing Kem Kemtue tẩy trang nivea

0965.68.68.11