[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml

MÃ SẢN PHẨM: TD-629990272820
1,092,000 đ
Số lượng:
产品名称: KIMTRUE 卸妆膏2罐装
品牌: KIMTRUE/且初
品名: 卸妆膏2罐装
产地: 中国
卸妆分类: 卸妆膏
批准文号: 沪G妆网备字2019030429
适合肤质: 任何肤质
上市时间: 2019年
适用部位: 脸部 眼部 唇部
原料成分: 辣木籽
功效: 清爽 深层清洁 卸妆 清洁
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2020-09-11至2023-09-11
化妆品保质期: 24个月
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml
[2 miếng hàng hóa] Cửa hàng KIMTURE của Cheng Ten Ann và kem dỡ hạt gỗ cay đầu tiên của Bidel Orange 2 có thể kt bioderma 500ml

0965.68.68.11