Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày

MÃ SẢN PHẨM: TD-586773647649
596,000 đ
Phân loại màu:
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: CARSLAN / Carslan Triangle 3D Eyebrow Pencil
Thương hiệu: CARSLAN / Ka Zi Lan
Sản phẩm duy nhất của Ka Zilan: Chì kẻ mày ba chiều hình tam giác
sản xuất tại trung quốc
Nội dung tịnh: 0,2gx2
Phân loại màu: 1 # Mocha nâu để gửi lõi thay thế + gương để bàn 2 # nâu lanh để gửi lõi thay thế + gương để bàn 3 # nâu tự nhiên để gửi lõi thay thế + gương để bàn 4 # nâu đen để gửi lõi thay thế + gương để bàn 1 # Mocha Màu nâu để gửi lõi thay thế + Son môi sương mù 2 # Màu nâu vải lanh gửi lõi thay thế + Son môi sương mù 3 # Màu nâu tự nhiên gửi lõi thay thế + Son môi màu sương mù 4 # Màu nâu xám khói gửi lõi thay thế + Son môi sương mù 1 # Màu nâu Mocha gửi lõi thay thế + Mascara 2 # Linen Brown gửi lõi thay thế + mascara 3 # nâu tự nhiên gửi lõi thay thế + mascara 4 # muội nâu gửi lõi thay thế + mascara
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Quảng Đông G 2017026997
Thời hạn sử dụng: 3 năm
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Hiệu quả: lâu trôi và dễ lên màu
Phân loại trang điểm: chì kẻ mày
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày
Chì kẻ mày kim cương ba chiều Kazilan không thấm nước mồ hôi kéo dài không đánh dấu đầu siêu mịn đầu siêu mịn dành cho người mới bắt đầu chính thức nữ chính thức chì đá kẻ mày

0965.68.68.11