Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem

MÃ SẢN PHẨM: TD-626062340078
720,000 đ
Số lượng:
Tên sản phẩm: đất đỏ
Thương hiệu: red earth / red earth
Tên: Bảng phấn mắt nhiều màu cao cấp màu đỏ đất
sản xuất tại trung quốc
Phân loại màu: E100 — Chibi E300 — Cát bột E800 — Màu nâu đất E208 — San hô đại dương E305 — Sóng biển và khuếch tán E807 — Bãi cát mịn dài
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Thượng Hải G 2018004057
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Thời gian đưa ra thị trường: 2019
Hiệu quả: Chỉnh sửa mắt dễ lên màu, không dễ mất màu
Số màu: 3 màu
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Nội dung tịnh: 11 gram
Kết cấu: nhiều loại kết cấu
Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem
Đỏ Trái đất đỏ Lựa chọn Trái đất Nhiều màu Vẽ tai Ngọc trai Ngọc trai Đất tự nhiên Màu sắc cho người mới bắt đầu phấn má hồng dạng kem

0965.68.68.11