Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén

MÃ SẢN PHẨM: TD-643447392097
976,000 đ
Phân loại màu:
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: KIKO KIKO Matte Matte Flour Cake
Thương hiệu: KIKO
Sản phẩm bột nén duy nhất: Bánh bột mì mờ KIKO
Xuất xứ: Ý
Phân loại màu: # CR15 象牙白 # N40 màu tự nhiên
Số phê duyệt: Nhân vật đặc biệt trang điểm quốc gia J20170001
Hiệu quả: Viền, kiểm soát dầu, che khuyết điểm, làm đều màu da, ngoan ngoãn
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Thời hạn sử dụng: 3 năm
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén
Peas Kiko Matte Fog Flour Powder Cake KIỂM SOÁT DẦU Trang điểm Nature Giữ trang điểm khô ướt Hai kem chống nắng 12g phấn nén

0965.68.68.11