Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561

MÃ SẢN PHẨM: TD-565559782769
644,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
Năng lực khác
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Tinh chất làm trắng và sáng da Tinh thể Kim cương mới Bộ sửa chữa đa tác dụng
Nhà sản xuất: Niu Ermeizhiben Cosmetics (Shanghai) Co., Ltd.
Danh mục sản phẩm: tàn nhang
Tên sản phẩm: Niuer Jingcheng Cream Crystal Diamond Whitening Intensive Essence Lotion Nhóm sửa chữa đa tác dụng
Thương hiệu: Niu Er
Niuer Sản phẩm đơn: Kem Bắc Kinh Crystal Diamond Whitening Intensive Essence Lotion Nhóm sửa chữa đa tác dụng
sản xuất tại trung quốc
Số phê duyệt: Nhân vật đặc biệt trang điểm quốc gia G20160020
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Hiệu quả: Làm sáng màu da, làm trắng và dưỡng ẩm
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: dung lượng khác
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm có mục đích đặc biệt: Có
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561
Cơ sở cơ bắp cơ bắp của Niuer Jingcheng của Xero Fruit Whitening Whitening Spot Spreckle Hydrating Moisturising một chai serum 561

0965.68.68.11