Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da

MÃ SẢN PHẨM: TD-630340085745
2,654,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
50mL
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Winona / Winona Soothing Moisturizing Repair ...
Thương hiệu: Winona / Winona
Sản phẩm duy nhất của Facial essence: Tinh chất phục hồi dưỡng ẩm làm dịu
sản xuất tại trung quốc
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị cho mạng trang điểm Cloud G 2017001008
Phù hợp với loại da: Loại da nhạy cảm
Hiệu quả: dưỡng ẩm, giữ ẩm, làm dịu da, sửa chữa
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: 50mL
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Thời hạn sử dụng phạm vi ngày: 2023-08-25 đến 2023-11-26
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da
Winona Soothing Moisturizing Essence 50ml Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm giúp dưỡng ẩm và làm dịu hàng rào bảo vệ da serum ordinary trắng da

0965.68.68.11