Chỉ có bút lông mày lông mày chống thấm lâu dài không chi tiết đầu siêu mịn là khí thải, không đỏ mặt, tự nhiên, chất lỏng lân cận bảng màu chì kẻ mày the face shop

MÃ SẢN PHẨM: TD-631470451540
415,000 đ
Phân loại màu:
Chỉ có bút lông mày lông mày chống thấm lâu dài không chi tiết đầu siêu mịn là khí thải, không đỏ mặt, tự nhiên, chất lỏng lân cận bảng màu chì kẻ mày the face shop
Chỉ có bút lông mày lông mày chống thấm lâu dài không chi tiết đầu siêu mịn là khí thải, không đỏ mặt, tự nhiên, chất lỏng lân cận bảng màu chì kẻ mày the face shop
Chỉ có bút lông mày lông mày chống thấm lâu dài không chi tiết đầu siêu mịn là khí thải, không đỏ mặt, tự nhiên, chất lỏng lân cận bảng màu chì kẻ mày the face shop
Chỉ có bút lông mày lông mày chống thấm lâu dài không chi tiết đầu siêu mịn là khí thải, không đỏ mặt, tự nhiên, chất lỏng lân cận bảng màu chì kẻ mày the face shop
Chỉ có bút lông mày lông mày chống thấm lâu dài không chi tiết đầu siêu mịn là khí thải, không đỏ mặt, tự nhiên, chất lỏng lân cận bảng màu chì kẻ mày the face shop
Ghi chú

Số lượng:
产品名称: VEECCI/唯资 液体水眉笔
品牌: VEECCI/唯资
单品: 液体水眉笔
产地: 中国
颜色分类: #101 棕色 #102 灰棕色 #103 褐色 #104 灰色 #105 自然黑
批准文号: 粤G妆网备字2014020762
保质期: 3年
适合肤质: 任何肤质
上市时间: 2017年
功效: 持久 自然立体 防水防汗
彩妆分类: 眉笔
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
Chỉ có bút lông mày lông mày chống thấm lâu dài không chi tiết đầu siêu mịn là khí thải, không đỏ mặt, tự nhiên, chất lỏng lân cận bảng màu chì kẻ mày the face shop
Chỉ có bút lông mày lông mày chống thấm lâu dài không chi tiết đầu siêu mịn là khí thải, không đỏ mặt, tự nhiên, chất lỏng lân cận bảng màu chì kẻ mày the face shop
Chỉ có bút lông mày lông mày chống thấm lâu dài không chi tiết đầu siêu mịn là khí thải, không đỏ mặt, tự nhiên, chất lỏng lân cận bảng màu chì kẻ mày the face shop

0965.68.68.11