Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây

MÃ SẢN PHẨM: TD-582254604484
604,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
10ml
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Magicgrass / Secret color Grass sea fennel ...
Nhãn hiệu: Magicgrass / cỏ màu bí mật
Sản phẩm duy nhất: Tinh dầu làm trẻ hóa cây thì là biển
Số phê duyệt: Từ khóa chuẩn bị mạng trang điểm Su G 2018008680
Thời gian đưa ra thị trường: 2018
Hiệu quả: Nuôi dưỡng làn da
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: 10mL
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Phạm vi ngày sử dụng có giới hạn: 2021-11-11 đến 2021-11-11
Thời hạn sử dụng mỹ phẩm: 36 tháng
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây
Tinh dầu cây thì là biển Secret Color chăm sóc da dầu làm đẹp với dầu để nuôi dưỡng làn da và sửa chữa hàng rào chống oxy hóa dưỡng ẩm cho da mặt serum ahc xanh lá cây

0965.68.68.11