Mei Bao Yulian Kem che khuyết điểm Cao su Kem che khuyết điểm Stick Spot Face Acne In Đen Eye Kem che khuyết điểm chính thức kem che khuyết điểm the face shop

MÃ SẢN PHẨM: TD-545055603755
544,000 đ
Phân loại màu:
Mei Bao Yulian Kem che khuyết điểm Cao su Kem che khuyết điểm Stick Spot Face Acne In Đen Eye Kem che khuyết điểm chính thức kem che khuyết điểm the face shop
Mei Bao Yulian Kem che khuyết điểm Cao su Kem che khuyết điểm Stick Spot Face Acne In Đen Eye Kem che khuyết điểm chính thức kem che khuyết điểm the face shop
Mei Bao Yulian Kem che khuyết điểm Cao su Kem che khuyết điểm Stick Spot Face Acne In Đen Eye Kem che khuyết điểm chính thức kem che khuyết điểm the face shop
Mei Bao Yulian Kem che khuyết điểm Cao su Kem che khuyết điểm Stick Spot Face Acne In Đen Eye Kem che khuyết điểm chính thức kem che khuyết điểm the face shop
Mei Bao Yulian Kem che khuyết điểm Cao su Kem che khuyết điểm Stick Spot Face Acne In Đen Eye Kem che khuyết điểm chính thức kem che khuyết điểm the face shop
Mei Bao Yulian Kem che khuyết điểm Cao su Kem che khuyết điểm Stick Spot Face Acne In Đen Eye Kem che khuyết điểm chính thức kem che khuyết điểm the face shop
Mei Bao Yulian Kem che khuyết điểm Cao su Kem che khuyết điểm Stick Spot Face Acne In Đen Eye Kem che khuyết điểm chính thức kem che khuyết điểm the face shop
Mei Bao Yulian Kem che khuyết điểm Cao su Kem che khuyết điểm Stick Spot Face Acne In Đen Eye Kem che khuyết điểm chính thức kem che khuyết điểm the face shop
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:Maybelline/美宝莲 橡皮擦...
品牌: Maybelline/美宝莲
遮瑕笔/遮瑕膏单品: 橡皮擦遮瑕笔
产地: 中国
遮瑕产品分类: 遮瑕笔
颜色分类: 浅色 120 130 中间色 110 浅白色 140蜂蜜小麦色 150 中和色 122 100 橡皮擦120
批准文号: 鄂G妆网备字2018001781
适合肤质: 任何肤质
功效: 遮瑕
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2022-07-01至2023-01-01
化妆品保质期: 36个月

0965.68.68.11