Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream

MÃ SẢN PHẨM: TD-569586220870
768,000 đ
Phân loại màu:
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Mei Bao Lotus Fitme Foundation Light Moisturising Mute Oil Clearing Oil Kem che khuyết điểm Bí mật Lãnh thổ Flakes Flakes cc cream
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:Maybelline/美宝莲 柔雾粉...
品牌: Maybelline/美宝莲
Maybelline/美宝莲单品: 柔雾粉底液
产地: 中国
颜色分类: 112 水润版115粉调自然(热卖) 110 水润版110粉调白皙(热卖) 120 水润版120黄调自然(热卖) 128 230 235 115 122 125 130 310 220 水润版210 水润版230 水润版235 水润版220 水润版225 水润版130 水润版125
批准文号: 鄂G妆网备字2019000097
功效: 修饰肤色 遮瑕
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2022-07-01至2023-01-01
化妆品保质期: 36个月

0965.68.68.11