Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me

MÃ SẢN PHẨM: TD-606205812430
1,020,000 đ
Phân loại màu:
Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me
Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me
Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me
Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me
Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me
Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me
Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me
Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me
Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me
Mei Bao Lotus Air Cushion BB Cream Fitme Control Oil Skin Kem cheeder Kem dưỡng ẩm CC Cream Bột chính thức kem nền fit me
Ghi chú

Số lượng:
品牌: Maybelline/美宝莲
单品: 巨遮瑕空气轻垫霜组合
产地: 中国
颜色分类: 水润版fitme气垫112 水润版fitme气垫125 水润版fitme气垫120 柔雾版fitme气垫115 柔雾版fitme气垫120 水润版fitme气垫115 水润版fitme气垫110 柔雾版fitme气垫112 柔雾版fitme 气垫110 水润版fitme气垫122
批准文号: 鄂G妆网备字2015001385
适合肤质: 任何肤质
功效: 舒缓修护 遮瑕
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2022-07-01至2023-01-01
化妆品保质期: 36个月
保质期: 3年

0965.68.68.11