Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb

MÃ SẢN PHẨM: TD-564446912358
896,000 đ
Số lượng:
Tên sản phẩm: Maybelline / Maybelline custom ...
Thương hiệu: Maybelline / Maybelline
Sản phẩm duy nhất của Maybelline / Maybelline: kem nền dạng lỏng dạng sương mù tùy chỉnh
sản xuất tại trung quốc
Phân loại màu: Phiên bản Matte 112 Trắng và Hồng một phần (Giảm giá) Phiên bản Matte 110 Trắng và hơi vàng (Giảm giá) Phiên bản Matte 120 Tông màu da tự nhiên (Giảm giá) Phiên bản Matte 115 Trắng và Đỏ (Giảm giá) Phiên bản Water Run 110 Màu phổ biến Number (Hot) Moisture Edition 120 Natural Skin Tone (Hot Sale) Moisture Edition 115 White and Red (Hot Sale) Matte Edition 102 Matte Edition 103 Matte Edition 104 Matte Edition 105 Matte Edition 116 Matte Edition 122 Matte Edition 108 Matte Light edition 125 Matte phiên bản 215 Phiên bản mờ -235 Phiên bản mờ 236 Phiên bản mờ 332 Phiên bản mờ 228 Phiên bản ẩm 210 Phiên bản ẩm 230 Phiên bản ẩm 130 Phiên bản ẩm 235 Phiên bản ẩm-220
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng trang điểm Hồ Bắc G 2019000097
Hiệu quả: Điều chỉnh tông màu da, che khuyết điểm
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Phạm vi ngày sử dụng có giới hạn: 2023-08-01 đến 2024-07-31
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb
Maybelline New York fitme liquid foundation là kem che khuyết điểm kiểm soát dầu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm lâu trôi lớp trang điểm mờ cho da dầu mẹ nhé. kem bb

0965.68.68.11