Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi

MÃ SẢN PHẨM: TD-600095080711
289,000 đ
Phân loại màu:
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
khối lượng tịnh:
0,06g
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: QERMULA / gỗ
Tên: Chì kẻ mày hai đầu
sản xuất tại trung quốc
Phân loại màu sắc: màu cà phê đậm màu nâu nhạt màu cà phê
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng trang điểm Chiết Giang G 2019003443
Hiệu quả: ba chiều tự nhiên lâu dài
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Nội dung tịnh: 0,06g
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi
Đậu gỗ 旯 旯 细 双 双 笔 笔 笔 笔 笔 笔 笔 双 笔 笔 笔 立 笔 立 笔 bút kẻ mày phẩy sợi

0965.68.68.11