Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt

MÃ SẢN PHẨM: TD-638127568827
210,000 đ
Phân loại màu:
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: người hâm mộ
Tên: cọ trang điểm
sản xuất tại trung quốc
Phân loại dụng cụ làm đẹp: cọ trang điểm
Phân loại màu: cọ đánh bóng mắt lớn cọ đánh bóng mắt nhỏ cọ ngọn lửa nở cọ xiên cọ bóng mũi nhọn hình nón nở cọ móng ngựa đánh bóng mũi cọ nằm tằm cọ trang điểm mắt 4 gói trang điểm mặt 7 gói
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Phân loại công cụ làm đẹp: mỹ phẩm làm đẹp da mặt
Hiệu quả: kem lót trước khi trang điểm
Các loại công cụ làm đẹp: khác / khác
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Thời hạn sử dụng: 3 năm
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt
Bộ cọ phấn mắt siêu mềm Reverse time, cọ trộn mắt, chi tiết con tằm, bộ cọ trang điểm bóng mũi, một bộ cho người mới bắt đầu cọ kẻ mắt

0965.68.68.11