Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx

MÃ SẢN PHẨM: TD-644205380712
511,000 đ
Số lượng:
Tên sản phẩm: Bột sửa chữa đa năng ba màu KATO (beauty)
Thương hiệu: KATO
Tên: Bột tạo đường viền đa năng ba màu
sản xuất tại trung quốc
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Su G 2021002238
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Danh mục sản phẩm sửa chữa: khối lượng sửa chữa kết hợp làm nổi bật và bóng
Thời gian đưa ra thị trường: 2018
Hiệu quả: Làm sáng màu da ba chiều, kiểm soát dầu, chỉnh sửa tông màu da
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx
Bean Kato Turbine Dish Tricolor High Gang Shadow One Dish Noodles Side Pink Ointment Hai quả câm 10G bảng tạo khối nyx

0965.68.68.11