TLAB Rose Oil Face Essence Oil Skin Skin Oil Massage Hydrating Moisturizing Well Dath Color Essence serum senka white beauty

MÃ SẢN PHẨM: TD-644502503892
972,000 đ
Nội dung thuần của mỹ phẩm:
60g/ml
30mL
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:TLAB 玫瑰果精华油
品牌: TLAB
品名: 玫瑰果精华油
产地: 中国
批准文号: 粤G妆网备字2021069212
适合肤质: 所有肤质
上市时间: 2021年
功效: 保湿
化妆品净含量: 60g/ml 30mL
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2024-05-01至2024-12-31
化妆品保质期: 36个月
保质期: 36个月

0965.68.68.11