Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c

MÃ SẢN PHẨM: TD-612219371186
724,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
30mL
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Facelive / Facelive Glycyrrhiza ...
Thương hiệu: Facelive / Fei Sini
Tên sản phẩm: Tinh chất Glycyrrhiza glabra astaxanthin
sản xuất tại trung quốc
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Quảng Đông G 2020019123
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Thời gian đưa ra thị trường: 2019
Hiệu quả: làm sáng màu da
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: 30mL
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Phạm vi ngày sử dụng có giới hạn: 2022-02-01 đến 2022-03-31
Thời hạn sử dụng mỹ phẩm: 36 tháng
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c
Tinh chất Facelive / Faceni Astaxanthin Kem nền chống lão hóa Mặt tinh chất Sản phẩm chăm sóc da làm mới chống oxy hóa tinh chất vitamin c

0965.68.68.11