Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm

MÃ SẢN PHẨM: TD-562631211189
856,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
30ml
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Tinh chất tái tạo lô hội Xunhuiji mới
Thương hiệu: Seeking Huiji
Tên sản phẩm: Tinh chất làm mới tinh chất nha đam
sản xuất tại trung quốc
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Qiong G 2019000243
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Hiệu quả: làm sáng màu da, dưỡng ẩm, dưỡng ẩm
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: 30mL
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Phạm vi ngày sử dụng có giới hạn: 2022-05-01 đến 2022-08-30
Thời hạn sử dụng mỹ phẩm: 36 tháng
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm
Tìm kiếm tinh chất nha đam Huiji Aloe Vera Moisturizing Brightening Facial Essence 30ml Sản phẩm chăm sóc da dành cho nam và nữ dành cho sinh viên serum klairs dưỡng ẩm

0965.68.68.11