Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen

MÃ SẢN PHẨM: TD-598493467453
1,012,000 đ
Phân loại màu:
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
Khác
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: dầu gội mixim POTION
Thương hiệu: mixim POTION
Tên sản phẩm: Dầu gội Meji
Hiệu quả: Nhuộm và ủi chăm sóc hư tổn làm sạch sâu sửa chữa hư tổn
Xuất xứ: Nhật Bản
Phân loại màu: dầu gội phục hồi sâu dầu gội phục hồi sâu
Thời gian bán ra thị trường: tháng 7 năm 2018
Loại tóc áp dụng: tất cả các loại tóc
Nội dung thuần của mỹ phẩm: khác / khác
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen
Peani Nhật Bản Mixim Potion 觅 觅 洗 素 素 素 清 清 4 4 4 4 4 4 dầu gội xmen

0965.68.68.11