Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-638204497436
680,000 đ
Phân loại màu:
6 miếng / hộp
Ghi chú

Số lượng:
Mô hình: Collagen
Thương hiệu: Facelive / Fei Sini
Xuất xứ: Giang Tô
Phân loại màu: 6 miếng / hộp
Doanh nghiệp sản xuất: Nam Kinh Dongwan Biotechnology Co., Ltd.
Số tiêu chuẩn điều hành: Su Xie Zhun 20182641070
Dịch vụ giá trị gia tăng: chính thức xác thực
Đám đông có thể áp dụng: Bất kỳ đám đông nào
Bệnh tật: xem chi tiết
Triệu chứng: xem chi tiết
Số đăng ký: Su Xie Zhuzhun 20182641070
Điểm mua sắm: thay đồ
Tên sản phẩm thiết bị y tế: gạc lạnh y tế
Loại băng vết thương: khác
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu
Mặt nạ collagen mới của Facelive / Faceni làm dịu da sau khi lành vết thương, đắp mặt nạ không dùng cho da mặt mặt nạ giấy cho da dầu

0965.68.68.11