Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí

MÃ SẢN PHẨM: TD-598630012043
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mỹ Latinh
Sản phẩm keo hai mí duy nhất: băng sợi vô hình
sản xuất tại trung quốc
Phân loại sản phẩm hai mí: Băng keo hai mí
Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí
Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí
Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí
Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí
Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí
Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí
Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí
Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí
Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí
Latina Sợi vô hình Dải kết dính Nữ Sợi kéo hai mặt Nhúng Miếng dán mí mắt kép Không đánh dấu Nhãn dán mắt đẹp trong suốt tự nhiên miếng kích mí

0965.68.68.11