HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's

MÃ SẢN PHẨM: TD-624712083913
2,010,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
30mL
15mL
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Tinh chất sửa chữa cơ bản HomeFacialPro ...
Thương hiệu: HomeFacialPro
Tên sản phẩm: Tinh chất sửa chữa cơ bản
sản xuất tại trung quốc
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Quảng Đông G 2020110018
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Hiệu quả: Sửa chữa chuyên sâu
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: 15mL 30mL
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Phạm vi ngày sử dụng có giới hạn: 2023-07-01 đến 2023-07-01
Thời hạn sử dụng mỹ phẩm: 36 tháng
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's
HFP Black Label Base Repair Essence Anti-Acne Repair Red Repair Barrier Curcumin Facial Moisturizing Essence tinh chất kiehl's

0965.68.68.11