Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k

MÃ SẢN PHẨM: TD-621959717395
607,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
30ml
60ml
90ml
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:笛萃 肌肽原液
品牌: 笛萃
品名: 肌肽原液
批准文号: 粤G妆网备字2020104659
适合肤质: 任何肤质
功效: 改善黯沉 提亮肤色 提拉紧致 淡化皱纹 淡化细纹
化妆品净含量: 30mL 60mL 90mL
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2023-06-01至2023-06-30
化妆品保质期: 36个月
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k
Flute carnosine stock solution 30ml tinh chất chống glycation, ố vàng, làm sáng, dưỡng ẩm, làm săn chắc, phục hồi và thu nhỏ lỗ chân lông cho nam và nữ serum luxury gold 24k

0965.68.68.11