Facelive / Fethi Ni Mask Clean Hydrating Black Skin Skin Faste Mask Dredger Mais Men and Women mặt nạ thải độc

MÃ SẢN PHẨM: TD-640920688778
455,000 đ
Nội dung thuần của mỹ phẩm:
5 viên
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:Facelive/斐思妮 黑膜
品牌: Facelive/斐思妮
品名: 黑膜
面膜分类: 贴片式
批准文号: 粤G妆网备字2020258376
适合肤质: 任何肤质
功效: 补水 保湿 控油 清洁毛孔
化妆品净含量: 5片
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2024-03-30至2024-04-30
化妆品保质期: 36个月
Facelive / Fethi Ni Mask Clean Hydrating Black Skin Skin Faste Mask Dredger Mais Men and Women mặt nạ thải độc
Facelive / Fethi Ni Mask Clean Hydrating Black Skin Skin Faste Mask Dredger Mais Men and Women mặt nạ thải độc
Facelive / Fethi Ni Mask Clean Hydrating Black Skin Skin Faste Mask Dredger Mais Men and Women mặt nạ thải độc
Facelive / Fethi Ni Mask Clean Hydrating Black Skin Skin Faste Mask Dredger Mais Men and Women mặt nạ thải độc
Facelive / Fethi Ni Mask Clean Hydrating Black Skin Skin Faste Mask Dredger Mais Men and Women mặt nạ thải độc
Facelive / Fethi Ni Mask Clean Hydrating Black Skin Skin Faste Mask Dredger Mais Men and Women mặt nạ thải độc
Facelive / Fethi Ni Mask Clean Hydrating Black Skin Skin Faste Mask Dredger Mais Men and Women mặt nạ thải độc

0965.68.68.11