Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-651549911548
290,000 đ
Nội dung thuần của mỹ phẩm:
1.
5 viên
Ghi chú

Số lượng:
产品名称:Facelive/斐思妮 虾青素传...
品牌: Facelive/斐思妮
品名: 虾青素传明酸面膜
面膜分类: 贴片式
批准文号: 粤G妆网备字2020247013
适合肤质: 任何肤质
上市时间: 2021年
功效: 祛黄 水润清透 盈润透亮 提亮肤色
化妆品净含量: 1片 5片
规格类型: 正常规格
是否为特殊用途化妆品: 否
限期使用日期范围: 2023-07-19至2023-07-21
化妆品保质期: 36个月
Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ
Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ
Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ
Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ
Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ
Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ
Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ
Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ
Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ
Facelive / fethi ni đèn blub phim 印 nam và nữ hydrating brown dưỡng ẩm lên trễ mang theo mặt nạ màng tôm mặt nạ naruko đỏ

0965.68.68.11