Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi

MÃ SẢN PHẨM: TD-628553206845
411,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: BABREA / Barbera
Tên sản phẩm: Son dưỡng môi
sản xuất tại trung quốc
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Chiết Giang G 2020015747
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Hiệu quả: Sửa chữa thâm môi, dưỡng ẩm và giữ ẩm cho môi, dưỡng ẩm lâu dài
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi
Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi
Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi
Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi
Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi
Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi
Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi
Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi
Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi
Bean Bea Parla 臻 护 护 补 补 补 补 保 修 保 修 修 修 保 补 保 son dưỡng trị thâm môi

0965.68.68.11