Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree

MÃ SẢN PHẨM: TD-602677908540
370,000 đ
Số lượng:
Tên sản phẩm: Son dưỡng môi nhẹ nhàng unny Club
Thương hiệu: unny club
Tên sản phẩm: Son dưỡng môi nhẹ nhàng và dưỡng ẩm
sản xuất tại trung quốc
Số phê duyệt: Su G trang điểm net chuẩn bị từ 2020009280
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Hiệu quả: Sửa môi, dưỡng ẩm và giữ ẩm cho môi
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree
Peas Unny Lip Balm Moisturising Moisturising Sửa chữa ống nhỏ màu trắng chống khô không màu đến chết son dưỡng môi innisfree

0965.68.68.11