Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-624387674809
628,000 đ
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
10 miếng
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: CHANDO / Natural Church Oil Acne Muscle Ampoule ...
Thương hiệu: CHANDO / Natural Hall
Mặt nạ sản phẩm duy nhất: mặt nạ ampoule trị mụn dành cho da dầu
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Thượng Hải G 2020015198
Hiệu quả: Cân bằng nước và dầu, kiềm dầu mụn
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: 10 miếng
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Phạm vi ngày sử dụng có giới hạn: 2024-07-01 đến 2024-08-01
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt
Natural Hall Oil Acne Muscle Ampoule Mask 10 Pieces 1% Oligopeptide Essence Oil Control Soothing Repair Female Flagship Store Chính hãng mặt nạ giấy tốt

0965.68.68.11