Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac

MÃ SẢN PHẨM: TD-597414284946
411,000 đ
Phân loại màu:
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Chất liệu bàn chải:
Sợi nhân tạo
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: NOZEWOWA
Tên: Cọ trang điểm không đánh dấu
Xuất xứ: Nhật Bản
Phân loại màu: đen trắng hồng đen bàn chải + chất làm sạch bàn chải trắng + chất làm sạch bàn chải màu hồng + chất làm sạch
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Chất liệu bàn chải: sợi nhân tạo
Phân loại công cụ làm đẹp: cọ nền
Hiệu quả: kem lót trước khi trang điểm
Loại tay cầm bàn chải: di động
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac
Cọ nền NOZEWOWA Nhật Bản đầu phẳng thay thế không có bột 55 Bộ cọ trang điểm liền mạch ma thuật được Li Jiaqi khuyên dùng cọ mac

0965.68.68.11