Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac

MÃ SẢN PHẨM: TD-589043770148
560,000 đ
Phân loại màu:
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Chất liệu bàn chải:
Vật liệu khác
Ghi chú

Số lượng:
Nhãn hiệu: fake face / Fei Ke Fei Si
Bộ cọ trang điểm / bộ cọ gói sản phẩm duy nhất: 8 bộ cọ trang điểm
sản xuất tại trung quốc
Phân loại màu: Bai Yu [8 cọ + gói cọ] Wanxi [8 cọ + gói cọ]
Thời hạn sử dụng: Không có
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Vật liệu bàn chải: vật liệu khác
Hiệu quả: khác / khác
Loại tay cầm bàn chải: di động
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac
Bộ cọ trang điểm Fakeface White lông 8 cọ phấn má hồng cọ phấn phủ bộ cọ trang điểm trọn bộ dụng cụ trang điểm bộ cọ trang điểm mac

0965.68.68.11