Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop

MÃ SẢN PHẨM: TD-543296467664
644,000 đ
Phân loại màu:
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: Maybelline / Maybelline sương mù cảm giác ...
Thương hiệu: Maybelline / Maybelline
Sản phẩm duy nhất của Maybelline / Maybelline: mờ sương mù và son môi lâu trôi tuyệt đẹp
sản xuất tại trung quốc
Phân loại màu: N08PM, C10PM, R09PM, mã màu son limited 233, mã màu son giới hạn màu 888, MNU16, mã màu son giới hạn màu 510, mã màu son giới hạn màu 518, mã màu son giới hạn màu 555, P16PM, màu son mã giới hạn màu 521, N05PM
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng lưới trang điểm Hubei G 2016001173
Phù hợp với loại da: mọi loại da
Thời gian đưa ra thị trường: 2016
Tháng: Tháng mười một
Hiệu quả: lâu trôi, dễ lên màu
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Thời hạn sử dụng phạm vi ngày: 2022-07-01 đến 2023-01-01
Thời hạn sử dụng mỹ phẩm: 36 tháng
Thời hạn sử dụng: 3 năm
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop
Mei Bao Liankou Red Fog Dump Moisturising Retro Red Dunt Maple Leaf Color Mnu09 Flagship Store Trang web chính hãng son collagen the face shop

0965.68.68.11