Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô

MÃ SẢN PHẨM: TD-521515760655
556,000 đ
Phù hợp với loại da:
Tất cả các loại da
Nội dung ròng của mỹ phẩm:
50g
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: WETCODE / Mã nước Haiquan Sâu ...
Nhãn hiệu: WETCODE / mã nước
Sản phẩm đơn lẻ kem dưỡng da / kem dưỡng da: Kem dưỡng da tinh chất thẩm thấu sâu Hải Tuyền
sản xuất tại trung quốc
Số phê duyệt: Từ chuẩn bị mạng trang điểm Quảng Đông G 2017061551
Thích hợp cho các loại da: mọi loại da
Thời gian đưa ra thị trường: 2015
Tháng: Tháng 9
Hiệu quả: Sửa chữa, khóa nước, làm sáng màu da, cấp nước, dưỡng ẩm
Hàm lượng thực của mỹ phẩm: 50g
Đặc điểm kỹ thuật loại: thông số kỹ thuật bình thường
Cho dù đó là mỹ phẩm dành cho mục đích đặc biệt: Không
Thời hạn sử dụng phạm vi ngày: 2023-12-31 đến 2024-01-31
Thời hạn sử dụng mỹ phẩm: 36 tháng
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô
Kem dưỡng ẩm tinh chất thẩm thấu sâu nước mã biển mùa xuân dưỡng ẩm sâu dưỡng da chăm sóc da lười biếng kem mùa thu và mùa đông đích thực kem dưỡng ẩm da khô

0965.68.68.11